smcp SPČP Spolok milovníkov Čierneho Petra
 opos OPOS Organizácia pre organizuvánié schódzí
CVASBAR Celovesmírna asociácia stolných bežcov a rozhodcov
 vfp VFP Vesmírna federácia Pindžerla
 dostihy CVAHAHUK Celovesmírna asociácia húpačov a húpacích koní
VAŠARFO Vesmírna asociácia Šurgáčov a Rozhodcov Formula Nula
ZVALOK Zvaz Lovcov Kriaku
ZDRBES Združenie Bezpečných Strelcov
ZAM Združenie akčnej menšiny
ZNV Združenie neakčnej vačšiny
 vlajka-lampinovySprievod SMLS Spolok milovníkov Lampiónových Sprievodov
VVS Vrbovská vedecká spoločnost
KZKP Kruh zbožnuvatelov kultu Pandrlláčika
RM Rada múdrych
VOA Vrbovská oslobodzovacia armáda
Klincpeace Hnutie na ochranu práv zle uderených a dokrívaných klincov
HNUZASPRZ Hnutie za správny znak
UMA Názov je utajený a činnosť organizácie je neznáma…
AMD A Mnoho Dalších
www.kriak.sk